Hromosvody – revize, opravy a montáž hromosvodů

Na zavolání přijedeme, prokonzultujeme návrh zakázky a vytvoříme cenovou kalkulaci. Tímto nezávazně získáte přehled
o ceně. V případě Vaší spokojenosti a zájmu o vyhotovení zakázky si dohodneme termín vyhotovení a platbu.
Veškeré tyto práce provádíme v Praze a celém Středočeském kraji.

Společnost vznikla v roce 1996 a působí dodnes.

Činnost

 • Dodávky a montáže hromosvodů
 • Opravy hromosvodů
 • Revize hromosvodů

Hromosvody a uzemnění montujeme na

 • rekreační zařízení
 • rodinné domky
 • obytné komplexy budov
 • areály závodů

HROMOSVODY - REVIZE

 • zhotovení revizní zprávy pro všechny druhy objektů
 • zdarma: proměření stávajícího zařízení
 • zdarma: cenová nabídka na nové hromosvody - montáže, nebo na hromosvody - opravy
 • zdarma: vypracování revize hromosvodů, pokud u Vás provádíme instalaci nového zařízení

Víte že……?  (Aneb proč si pořídit hromosvod)

Při úderu blesku se v celém domě a v jeho okolí zvýší na kratičký čas napětí na všech vodivých předmětech (jde nejen
o kovové části, ale třeba i o vlhké zdi!) na velmi vysokou hodnotu. Není-li tato hladina vyrovnána propojením všech vodivých předmětů v objektu do jednoho uzemněného obvodu, poničí se některé součástky v zasažených elektrických zařízeních.
Bleskový proud je schopen vyrvat celé elektroinstalace ze zdi, za určitých okolností i rozboří celý dům.
Stejné následky může mít i blesk, který udeří do sousedního objektu. V okolí zasaženého domu se totiž v elektricky vodivých předmětech indukují proudy o stejné intenzitě, jako jsou původní bleskové. Správně provedený hromosvodní systém náš dům odstíní i před nimi a svede je k uzemnění dříve, než se dostanou k nám domů.
Jaký má vliv na pojištění
Pojišťovny obecně nepodmiňují uzavření smlouvy o pojištění objektu instalací hromosvodu. Pokud ale podle kolaudačního rozhodnutí měl na budově hromosvod být a v době pojistné události tam nebyl, je jasné, že se pojišťovna bude bránit plnění, nebo se je bude snažit alespoň omezit.
Pravidelné provádění revizí v předepsaných lhůtách (obvykle 3-5 let) Vám dává jistotu funkčnosti soustavy. Nerevidovaný objekt sice může mít hromosvod funkční, ale je zde komplikace v případě zásahu. Stane-li se při zásahu bleskem pojistná událost, bude likvidátor pojišťovny hledat především platnou revizní zprávu, ve které si přečte stav hromosvodu před zásahem bleskem. Pokud však nebudete mít platnou revizi, tak se můžete rozloučit s plněním pojistky a vidina peněz se nenávratně rozplyne.

Vzhledem k minimální nutné administrativě, vám můžeme nabídnout
mnohem nižší ceny, než velké konkurenční firmy.

Hromosvod se zřizuje na objektech kde by mohl výboj blesku:

ohrozit životy a zdraví lidí
(bytové domy, nemocnice, hotely, nádraží, obchodní domy, školy...)
způsobit poruchu na zařízení                
(elektrárny, vodárny, plynárny, trafostanice...)
způsobit škody hospodářské, kulturní (výrobní haly, sklady, stáje, stodoly, sýpky...)
ohrozit důležité objekty 
(muzea, galerie, výstavní síně, nebo objekty v jejich sousedství, které by je       
případně ohrozily požárem)

Jímací zařízení má být řešeno a provedeno tak, aby pokud možno zachytilo všechny blesky směřující na chráněný objekt.
Hromosvody, které byly postaveny v dřívějších dobách se ponechají na objektu, jestliže u nich po řadu let nedošlo ke škodě od blesku, nebo jestliže zaručují ochranu před bleskem dle ČSN 34 1390, 33 2000-5-54, 62 305-1-5, nebo se dle těchto norem opraví.

B O U Ř K A

je soubor elektrických, optických a akustických jevů vznikajících mezi oblaky navzájem, nebo mezi oblaky a zemí.
Základními projevy bouřky jsou blesky doprovázené hřměním. Bouřka je vždy spojena s oblaky druhu cumulonimbus.
BLESK je elektrický výboj mezi centry kladného a záporného náboje jednoho, nebo více oblaků, mezi oblakem a zemí, nebo
řídčeji mezi oblakem a stratosférou. Po proběhnutí prvotního elektrického výboje, tzv.vůdce blesku ( leader ), se vytvoří viditelný
kanál tvořený rozžhaveným a ionizovaným vzduchem. Z elektrických účinků blesku vyplývají účinky světelné, tepelné, akustické
( hřmění, hromy ), mechanické a chemické. Podle vzhledu se rozlišuje blesk čárový, vyskytující se nejčastěji mezi oblakem a zemí, jehož viditelný kanál není rozvětven; blesk perlový ( čočkový ) s pravidelně přerušovaným viditelným kanálem; blesk plošný, pozorovaný zejména při blýskavicích, kdy je vidět pouze jako ozářený oblak; blesk rozvětvený, s často bohatým větvením kanálu, který se rozpadá až na několik desítek dílčích úderů; blesk stuhový, řídce se vyskytující vzhled blesku s velkou šířkou viditelného kanálu.
Odhad síly blesků je až 50 miliónů Voltů, 200 000 Ampérů a délka trvaní bleskového výboje je 1 - 2 tisíciny sekundy.
Zvláštním úkazem je kulový blesk, obvykle popisovaný jako koule o průměru několik centimetrů, až několik decimetrů, světélkující,
nebo zářící v různých barvách, která sestupuje z oblaku dolů, nebo volně pluje vzduchem.Vznik kulového blesku vysvětluje řada
teorií, z nichž však žádná není obecně přijímána. Nejčastěji se předpokládá, že jde o určitou formu existence plazmy v atmosféře.
HROMOSVOD ( bleskosvod ) VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K PŘIJETÍ A SVEDENÍ BLESKOVÉHO VÝBOJE.

V případě, že tato cesta neexistuje, nebo neodpovídají hodnoty normám ( ČSN 34 1390, 33 2000-5-54, 62 305-1-5 ), hrozí že:

 • předměty, kterými bude protékat bleskový výboj se natolik zahřejí, že způsobí požár objektu.
 • blesk, který bude procházet mokrým dřevem, zdivem může rychle zahřát vypařující se vlhkost, která exploduje a způsobí zničení střešních krovů, komínů, částí zdí, nebo i narušení celé konstrukce objektu
 • blesk může také vážně poškodit elektroinstalaci, elektrické spotřebiče, výpočetní techniku, pevné telefony....

V neposlední řadě jsou také následné škody po zásahu blesku:
přerušení výroby, nutnost přestěhovat se, poškození okolních objektů požárem, nebo výbuchem ...